[Avodah] Shemittah beyond Shemittah

Prof. Levine via Avodah avodah at lists.aishdas.org
Thu Sep 24 14:20:37 PDT 2015


See http://cor.ca/view/720/shemittah_beyond_shemittah.html
More information about the Avodah mailing list